Zdravstvene djelatnosti

Organizacijske jedinice

SLUŽBA ZA KIRURGIJU

Godišnje se na odjelu liječi od 1500 – 2000 bolesnika

Saznaj više

Odjel raspolaže s krevetima za bolničko liječenje i liječenje bolesnika u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji. Godišnje se na odjelu liječi od 1500 – 2000 bolesnika, a kroz kiruršku polikliniku 7000 – 8000 bolesnika.

Na odjelu se kirurški liječe bolesti iz domene opće kirurgije, traumatologije, abdominalne kirurgije, urologije, ortopedije i vaskularne kirurgije.

Obavljaju se operativni zahvati benignih i malignih bolesti želuca, tankog i debelog crijeva. Izvode se klasični endoskopski zahvati na bilijarnom sustavu, jetri, gušterači, slezeni i retroperitonealnim organima.

Vrše se rekonstrukcijski zahvati trbušne stjenke kao i zahvati prilikom traume abdominalnih organa.

Glavninu zahvata iz vaskularne kirurgije čini kirurško liječenje varikoznih vena i dijabetičkog stopala.

Na odjelu se provodi konzervativno i operativno liječenje svih traumatiziranih bolesnika, osim nestabilnih prijeloma kralježnice, težih kraniocerebralnih ozljeda i težih prijeloma zdjelice.

Kirurška poliklinika objedinjuje sljedeće ambulante; flebološka ambulanta, opća kirurgija, kirurgija – dnevna bolnica, opća kirurgija – jednodnevna kirurgija, traumatologija, digestivna ( abdominalna) kirurgija, plastična kirurgija, urološka ambulanta sa dijagnostikom, urologija – dnevna bolnica, urologija – jednodnevna kirurgija, ortopedija i traumatologija, ortopedija jednodnevna kirurgija, oftalmologija)

Dražen Sacher, dr.med. spec. opće kirurgije, subspec. digestivne kirurgije

? kirurgija@ozbpakrac-bhv.hr
? 034/254-409

Ana Vlašić, bacc.med.techn.

Voditelj: Gordan Nola, dr.med.spec. opće kirurgije

Glavna sestra: Natalija Dulik, bacc.med.techn.
? kir.amb@ozbpakrac-bhv.hr
? 034/254-567

Voditelj: Hasan Meheik, dr.med.spec.kirurgije

Glavna sestra odjela: Valentina Krenek, bacc.med.techn.
? operacija@ozbpakrac-bhv.hr
? 034/254-444

SLUŽBA ZA INTERNU MEDICINU

Odjel opće interne medicine je smješten na 3. katu Bolnice Pakrac

Saznaj više

Odjel opće interne medicine je smješten na 3. katu Gradske bolnice Pakrac. Ponovno je nakon stradavanja u Domovinskom ratu otvoren i započeo s radom 1997. godine, a na trenutnoj lokaciji je od 2003. godine.

Na odjelu se zbrinjavaju bolesnici oboljeli od akutnih internistički bolesti; koronarnih, pulmoloških, nefroloških, gastroenteroloških i endokrinoloških. Na odjelu se zbrinjavaju i bolesnici kroz dnevnu bolnicu.

Internistička poliklinika objedinjuje ambulante; internistička opća ambulanta, interna medicina – dnevna bolnica, internistički ultrazvuk, doppler vena, kardiološka ambulanta, kardiovaskularna dijagnostika uzv srca, kardiovaskularna dijagnostika – ergometrija, kardiovaskularna dijagnostika – holter ekg, kardiovaskularna dijagnostika – holter tlaka, kardiovaskularna dijagnostika – ekg, gastroenterološka ambulanta, kolonoskopija, endoskopija, interna medicina – nefrologija, imunološko alergološka dijagnostika, interna medicina – dijabetologija, psihijatrija

Miljana Larma, dr.med.spec. interne medicine, subspecijalista kardiologije

? interna@ozbpakrac-bhv.hr
? 034/254-404

Glavna sestra odjela

Sendi Štrbac, bacc.med.techn.

Voditelj odjela: Martina Čehulić, dr.med.spec.interne medicine

? hemodijaliza@ozbpakrac-bhv.hr
? 034/254-559
Glavna sestra odjela:
Mihaela Androić, bacc.med.techn.

Glavna sestra internističke poliklinike: Dubravka Tomljanović, bacc.med.techn.

? int.amb@ozbpakrac-bhv.hr
? 034/254-565

ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO

Rodilište i rađaona se nalaze na 1. katu bolnice, a odjel ginekologije na 2. katu

Saznaj više

Rodilište i rađaona se nalaze na 1. katu bolnice, a odjel ginekologije na 2. katu. Od 2011. godine rodilište uživa status RODILIŠTE – PRIJATELJ DJECE, što je zasluga dugogodišnjeg savjesnog i stručnog rada ginekologa, primalja i drugog osoblja. Rodilište ima pet soba, od čega četiri trokrevetne i jednu dvokrevetnu te jedan apartmanski smještaj. Uz svaku sobu je sanitarni čvor. Smještaj u apartmanu se dodatno naplaćuje.

Rodilištu gravitiraju gradovi iz kojih rodilje dolaze, uglavnom najčešće je to Pakrac, Lipik, Kutina, Garešnica, Popovača, Novska, nerijetko Zagreb, Split i dr. Pristup svakoj rodilji je individualan i cjelovit.

Odjel ginekologije obuhvaća tri trokrevetne sobe, uz sobe su sanitarni čvorovi. Na odjelu su smještene pacijentice sa ginekološkim oboljenjima, ginekološke operirane pacijentice i trudnice sa patološkom trudnoćom.

Od operativnih zahvata se izvode: Hysteroctomia (vaginalna i abdominalna), Laparoskopija, Hysteroskopija (dijagnostička i kirurška), konizacija, serklaža, kiretaža, sterilizacija, HSG – propuhivanje jajovoda – metoda liječenja steriliteta, odstranjivanje polipa.

Odjel objedinjuje ginekološku ambulantu, ginekologija i opstetricija hitna ambulanta, ginekologija dnevna bolnica, ginekologija jednodnevna kirurgija, ginekološki ultrazvuk, ginekologija endoskopija, fetalna medicina.

Igor Šket, dr.med.spec.ginekologije i opstetricije, subspec.fetalne medicine i opstetricije

? rodiliste@ozbpakrac-bhv.hr

Danijela Szabo, bacc.obs.

? 034/254-413

? 034/316-811

? 034/254-432

ODJEL ZA PEDIJATRIJU

Odjel raspolaže sa 10 kreveta, smješten je na 4. katu bolnice.

Saznaj više

Odjel je potpuno devastiran u Domovinskom ratu 1991. godine kao i cijela bolnica te ponovno započinje s radom nakon obnove i povratka liječnika sa specijalizacije 2004. godine.

Odjel raspolaže sa 10 kreveta, smješten je na 4. katu bolnice.

Godišnje se na odjelu liječi prosječno 850 – 1100 djece.

Hitna ambulanta radi od 0 – 24 sata.

Za preglede u pedijatrijskoj ambulanti, ambulanti za pedijatrijsku pulmologiju, kardiologiju, neonatologiju ili ultrazvuk potrebno se naručiti.

Odjel objedinjuje; pedijatrijska ambulanta opća sa EKG, hitna pedijatrijska ambulanta, pedijatrijska dnevna bolnica, pedijatrijski ultrazvuk, pedijatrijska kardiologija, pedijatrijska nefrologija, pedijatrijska pulmologija, pedijatrijska neonatologija.

Nenad Peić, dr.med.spec .pedijatar, subspecijalist pedijatrijske kardiologije

? pedijatrija@ozbpakrac-bhv.hr

Zlatko Levanić, bacc.med.techn.

? 034/316-816

ODJEL ZA ANESTEZIJU S CENTRALNOM JEDINICOM INTENZIVNOG LIJEČENJA

Jedinica intenzivnog liječenja ima 4 kreveta, raspoređenih u 4 sobe od kojih je jedna izolacija.

Saznaj više

Jedinica intenzivnog liječenja ima 4 kreveta, raspoređenih u 4 sobe od kojih je jedna izolacija. Uz svaki krevet se nalazi monitor za 24h nadzor vitalnih parametara,infuzomati, perfuzori, respiratori. Monitori su dio centralnog monitoringa. Kreveti su prilagođeni potrebama bolesnika u Jil-u, a svaki ima antidekubitalni madrac, trapez i zaštitne ogradice.

U Jil-u se također nalaze vakum aspiratori, EKG aparati, nebulizatori,te pokretni rtg uređaj.

Jil je polivalentna jedinica koja zaprima bolesnike kirurškog, internističkog i ginekološkog kazusa, a prema potrebi budu smješteni i urološki te neurološki bolesnici.

Broji 4 liječnika anesteziologa, 10 medicinskih sestara od kojih su 3 prvostupnice sestrinstva, a ostale SSS,te 3 anesteziološka tehničara SSS. Posjete su dozvoljene samo najužoj obitelji bolesnika , svakim radnim danom od 16-17 h.

Aleksandra Bulajić, dr.med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

? jil@ozbpakrac-bhv.hr

Kristina Horvat, bacc.med.techn.

? 034/254-433

ODJEL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU (HEMATOLOŠKU, BIOKEMIJSKU DIJAGNOSTIKU I TRANSFUZIJSKU MEDICINU)

Laboratorij, Transfuzija i Mikrobiologija

Saznaj više

Slavica Klaić, dr.med. spec. transfuzijske medicine

Glavni inženjer: Ivana Sudar, bacc.lab.diag.

? laboratorij@ozbpakrac-bhv.hr
? 034/254-482

Glavni inženjer: Vlatka Gudac, bacc.med.lab.diag.

? transfuzija@ozbpakrac-bhv.hr
? 034/254-478

ODJEL ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU

Rad sa pacijentima: radnim danom od 7- 20 sati, a vikendom, blagdanom i noću se radi za hitne slučajeve.

Saznaj više

Pretrage koje se obavljaju: Klasične radiološke pretrage, radiologija probavnog i urogenitalnog sustava, MSCT, UZV, MR.

Rad sa pacijentima: radnim danom od 8 – 17 sati, nakon 17 sati,  vikendom, blagdanom i noću se radi za hitne slučajeve.

Nalazi se podižu na šalteru radnim danom od 7 – 15 sati, a po dogovoru se mogu poslati i poštom.

Željko Rendić, dr.med. spec. radiologije

? radiologija@ozbpakrac-bhv.hr

Ivan Švajghart, bacc.rad.techn.

? 034/254-532

ODJEL ZA PATOLOGIJU, CITOLOGIJU I KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU

Biopsije se obrađuju rutinskim i specijalnim histokemijskim metodama.

Saznaj više

Odjel za patologiju i citologiju obuhvaća patohistološki laboratorij, citološki laboratorij i prosekturu

Patohistološki laboratorij usklađen je sa radom kliničke medicine i obuhvaća preglede bioptata iz područja opće kirurgije, urologije, ortopedije, ginekologije, endoskopije. Biopsije se obrađuju rutinskim i specijalnim histokemijskim metodama.

U citološkom laboratoriju godišnje obradimo oko 7500 “Papa” testova, a provodimo i analizu “Papa” testova iz Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice.

Opća citologija obuhvaća citološku analizu urina, exprimata, sputuma, perifernog razmaza krvi, briseva nosa na eozinofile, citološku analizu briseva sluznice žaluca na helicobacter pylori i sl.

Vesna Cišper, dr.med. spec. patologije

? patologija@ozbpakrac-bhv.hr
? 034/254-543

Goranka Garača, bacc.lab.diagn.

Saša Baranjec, dr.med., spec. mikrobiologije

? mikrobiologija.baranjec@ozbpakrac-bhv.hr
? 034/254-487

Ankica Barčan, bacc.lab.diagn.

? mikrobiologija@ozbpakrac-bhv.hr
? 034/254-487

OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM

Radno vrijeme odjela je 0 – 24 sata.

Saznaj više

Radno vrijeme odjela je 0 – 24 sata.

Odjel je novootvoren kao objedinjeni hitni bolnički prijem 8. studenog 2013. godine financiran od strane Ministarstva zdravlja. Preuređen je u prostoru nekadašnje hitne kirurške ambulante i opremljen najsuvremenijom opremom za rad.

Prednost objedinjenosti je da pacijent pri dolasku na hitni prijem obavlja sve na jednom mjestu, a dijagnostički laboratoriji su u neposrednoj blizini.

Bolesnici se hitno zbrinjavaju i opserviraju u hitnom prijemu, a nakon toga se ovisno o zdravstvenom stanju hospitaliziraju u bolnici, upućuju u drugu ustanovu ili otpuštaju kući.

Mario Hodak, dr.med. spec. opće kirurgije

? ohbp@ozbpakrac-bhv.hr

Jelena Mitrović, bacc.med.techn.

? 034/254-566

CENTRALNA BOLNIČKA LJEKARNA

Saznaj više

Vladimir Bureš, mag.pharm.

? vladimir.bures@ozbpakrac-bhv.hr

? 034/254-480

Stranica koristi kolačiće („cookie“) kako bi vam pružila bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda ove stranice slažete se sa UVJETIMA KORIŠTENJA

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close